Stichting ĎMaak EthiopiŽ Gezonderí

De stichting ĎMaak EthiopiŽ Gezonderí is opgericht in september 2011 op initiatief van Hans Doornbos, als gynaecoloog werkzaam in het St. Lukeís Hospital in EthiopiŽ. Meer dan een miljoen mensen zijn afhankelijk van de zorg die dit ziekenhuis biedt. De stichting heeft als doel: het werven van fondsen waarmee de gezondheidssituatie in het verzorgingsgebied van het St Lukeís Hospital, Wolisso, S.W.Shoa verbeterd kan worden.

hanswerk

Sinds juli 2011 werken Hans Doornbos, voorheen gynaecoloog in het Zaans Medisch Centrum, en zijn echtgenote Mieke in het St. Luke's Hospital. Beide genoemde ziekenhuizen hebben het voornemen nauw samen te werken. Het Zaans Medisch Centrum heeft al belangrijke financiŽle ondersteuning kunnen geven door middel van acties onder zijn medewerkers. Ook in de toekomst zal het ZMC dit blijven doen.

hanswerk2

Het St. Luke's Hospital is een verwijzingsziekenhuis voor meer dan 1 miljoen mensen. Voor zoín grote bevolkingsgroep is met name de preventieve gezondheidszorg buitengewoon belangrijk. Veilig drinkwater kan veel ziekten en kindersterfte voorkomen, evenals voorlichting over gezondheid (voeding, moeder- en kindzorg, familyplanning etc). Door de overheid wordt hiervoor geen of te weinig geld verstrekt.

Activiteiten in de zogenaamde outreach, het plattelandsgebied dat afhankelijk is van het ziekenhuis, maar vooral in de regentijd niet of nauwelijks te bereiken is, kunnen niet bestaan zonder buitenlandse steun. De stichting "Maak EthiopiŽ Gezonder" vestigt de aandacht hierop, betrekt de lokale bevolking bij de problemen en kan, zo nodig met financiele steun, verbetering realiseren.

zaal

Sinds januari 2015 hebben Hans en Mieke Doornbos weer hun domicilie in Nederland. De activiteiten van de stichting worden onverminderd voortgezet. De aandacht en financiele ondersteuning gaan met name naar de onderhanden projecten in Wolisso. Met het public health department van St Luke Hospital zijn de contacten intensief en de algemeen manager Desalegn en ingenieur Temesgen zijn integer, betrokken en enthousiast betreffende de waterprojecten. Met het Abdiwaq weeshuis zijn de banden evenzeer bestand tegen onze (tijdelijke?) afwezigheid. Via intensief e-mail verkeer zijn we uitstekend geinformeerd over behoeften en besteding van gelden.We hopen, gezien een tijdelijke waarneming in een naburig ziekenhuis, Wolisso in de zomer van 2015 te bezoeken.

wachtkamer

In goed overleg is in vergadering de bestuurssamenstelling als volgt aan de veranderende omstandigheden aangepast: Hans Doornbos voorzitter, Wilko Brandsma penningmeester, Letti Lute funtionaris voor P.R. En fondswerving, Bob Lowenberg adviserend lid. Onder dank is de webmaster Wytske Doornbos haar functie neergelegd. Hans Doornbos hoopt de website net zo zorgvuldig te beheren. Voor verdere verantwoording zie onder Laatste Nieuws.