Stichting ĎMaak EthiopiŽ Gezonderí

De Stichting Maak EthiopiŽ Gezonder (SMEG) is in 2011 opgericht op initiatief van Hans en Mieke Doornbos. Hans werkte als gynaecoloog gedurende bijna 4 jaar op diverse plaatsen in EthiopiŽ, terwijl Mieke zich met name heeeft ingezet voor kwetsbare vrouwen en kinderen.

hanswerk

De stichting biedt een manier om in Nederland in wijdere kring geÔnteresseerden te informeren omtrent de behoeften van de Ethiopische plattelandsbevolking en de armsten en kanslozen in de (sub)urbane gebieden. De stichting beoogt: het bevorderen van de gezondheid van de Ethiopische bevolking in de meest ruime betekenis (WHO definitie).

hanswerk2

In de afgelopen jaren zijn een aantal kleinschalige projecten structureel ondersteund en/of succesvol afgerond. Dit varieert van het meefinancieren van een Maternal Waiting Area en ondersteuning van een weeshuis tot het realiseren van ' safe water sites' en opvang/scholing van straatkinderen in stedelijke gebieden. Vanuit onze doelstelling is essentieel: zelfwerkzaamheid van de Ethiopische doelgroep, kleinschaligheid en duurzaamheid. Het blijkt telkens weer hoe in brede kring in Nederland mensen en ook instanties zich betrokken voelen bij de kansarmen zowel in de steden als op het platteland. van EthiopiŽ. Verbeteren van de gezondheidssituatie impliceert evenzeer toegang tot onderwijs en bevorderen van zelfredzaamheid. Een overzicht van de sinds 2011 ondernomen activiteiten staat elders op de site.

Sinds begin 2015 zijn Hans en Mieke Doornbos weer ingeschreven in Nederland. Hun contacten met EthiopiŽ zijn voortgezet. Met name in Wolisso, Oromia State, bestaat een intensieve relatie met de coŲrdinator en medewerkers van de afdeling Public Health van het St Luke Hospital. Deze afdeling heeft veel expertise en goodwill betreffende de realisatie van lokale waterprojecten. Ook in Bahar Dar , ťťn der grotere steden in EthiopiŽ, hebben Hans en Mieke een 'netwerk' met Ethiopiers opgebouwd. In de nabij gelegen hoofdstad van Amhara State wordt een initiatief van EthiopiŽrs ondersteund waar straatkinderen (deels HIV wezen) worden opgevangen en voorbereid op een zelfstandig leven. In Bahar Dar wordt ook een safe house voor jonge moeders en kinderen gesteund.

zaal

Hans en Mieke hebben de straatarme EthiopiŽrs in hun hart gesloten. In nauw overleg met het bestuur zijn zij tot de slotsom gekomen dat bovengenoemde projecten langer hulp verdienen. In de zomer van 2016 verblijven zij opnieuw in Ethiopie en werkt Hans in een verloskundekliniek voor de allerarmsten en worden de banden met hun Ethiopische partners aangehaald. Diverse actuele projecten worden bezocht waarna aan bestuur en donoren wordt gerapporteerd. Door de intensieve samenwerking met de EthiopiŽrs kan het bestuur van SMEG garanderen dat alle donaties tot de laatste euro aan de allerarmsten en kanslozen ten goede zullen komen.

wachtkamer

De stichting blijft zich inzetten voor de bevordering van de gezondheid van de meest behoeftigen in Ethiopie. Kleinschaligheid , eigen werkzaamheid en verantwoordelijkheid van de bevolking en duurzaamheid zijn de kernwoorden.